ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰੋਪ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ – *ਅੱਜ 2337 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਠੀਕ, 1333 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇਂ ਅਤੇ 71 ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ( ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜੇ – ਕਿਹੜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਆਏ)*

Advertisement