*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰੋਪ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ – *ਅੱਜ 1299 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਠੀਕ, 626ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇਂ ਅਤੇ 35 ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ( ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜੇ – ਕਿਹੜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਆਏ)*

Advertisement

Covid-19 Media Bulletin (18-06-2021)