ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ* – *ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ* – *35 ਆਏ ਨਵੇਂ ਅਤੇ 63 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਠੀਕ

Advertisement